Svete maše od 12. aprila do 16. maja 2021Svete maše od 12. aprila do 16. maja 2021 Po 12. Zenon 19.00 Podutik + Jožefa Uran + Janez Erjavec To 13. Ida 19.00 Podutik + Štefan Kranjec Sr 14. Lidvina 19.00 Podutik + Florjan in Pavla Uhl Čet 15. Helena 19.00 Podutik v zahvalo za dobrotnike +Đuro Mučič Molitev v zahvalo za odrešenje in v prošnjo da bi Jezusa spoznali vsi Pe 16. Bern. Lurška 19.00 Podutik po namenu (SA) + Lojze Vodnik So 17. Robert 19.00 Podutik po namenu (L) Ne 18. 3. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane + Janez Pirnat za zdravje (B) Po 19. Ekspedit 19.00 Podutik po namenu (FK) v zahvalo To 20. Teo 19.00 Podutik po namenu (H) Sr 21. Anzelm 19.00 Podutik v zahvalo (P) Čet 22. Hugo 19.00 Podutik + Kernovi Molitev za blagoslov našega mesta Pe 23. Jurij 19.00 Podutik po namenu (TD) + starši Erjavec So 24. Fidelis 19.00 Podutik po namenu (Z) + Žêpec, Motoh, Orgolič Ne 25. 4. VELIKONOČNA nedelja Sv. Marko 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za zdravje + Alojz, Terezija Rešek (obl.) za farane Po 26. Klet, Marcelin 19.00 Podutik + Kočarjevi + starši Rozman To 27. Cita 19.00 Podutik za Barbarino zdravje po namenu (JŠ) + Terezija, Franc Marinko Sr 28. L. Montfort 19.00 Podutik + Erna Zupan (ČM) Čet 29. K. Sinenska Bl. A. Kozar   19.00 Podutik + Hočevarjevi Molitev za duhovnike, redovnice in redovnike Pe 30. J. Cottolengo 19.00 Podutik + st. Kocjančič So 1. Jožef delavec 19.00 Podutik + st. Urbanč in Ernest Kraner Ne 2. 5. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Knapovi za farane + Erna Zupan   Po 3. Filip, Jakob 19.00 Podutik + Marija Lunder + Stuparjevi, Štremfljevi To 4. Florijan 19.00 Podutik v priprošnjo MB za otroke za žive in pokojne gasilce Sr 5. Katarina 19.00 Podutik v zahvalo in za zdravje za blagoslov pri iskanju službe Čet 6. Dominik Savio 19.00 Podutik za pok. prijatelje in znance Molitev za žive in pokojne prijatelje, sorodnike in dobrotnike Pe 7. Gizela 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnih v zahvalo in za sorodnike Prvi petek v mesecu – obisk, starejših, invalidov in bolnih So 8. Viktor 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duh. poklice + Silvo Potočnik Ne 9. 6. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Brezarjevi za farane + Franc, Brigita, Jaka Zupan + Ivan Kunstelj Po 10. Job 19.00 Podutik + Franc Ločniškar To 11. Nerej, Ahilej 8.00 19.00 Glince Podutik za blagoslov in zdravje + p. Placid Prša + Marija, Ludvik Cimerman Sr 12. L. Mandič 19.00 Podutik + Janez Erjavec + Jože Pristolič Čet 13. Vnebohod 19.00 Podutik za prave odločitve Molitev za zdravje in blagoslov dela, ter poljščin Pe 14. Justina 19.00 Podutik po namenu (M) So 15. Zofija 19.00 Podutik po namenu (Z) Ne 16. 7. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane za zdravje po namenu (IS) http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118