Svete mašeSvete maše od 7. avgusta do 10. septembra 2017 Po 7. Afra 19.00 Podutik v zahvalo in pripr. za zdravje To 8. Dominik 19.00 Podutik + Stanislav Skubic (obl.) Sr 9. Edith Stein 19.00 Podutik + Janez Gimpelj, st. Marija in Matija Čet 10. Lovrenc 19.00 Podutik v zahv. za zdravje in usp. šol. in ver. leto (S) Molitev za blagoslov in Božje varstvo naše domovine Pe 11. Klara (Jasna) 19.00 Podutik + Jože Lunder in sin Jože So 12. Karl Leisner 19.00 Podutik po namenu (P) Ne 13. 19. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Marija in Alojz Zavašnik za farane za blagoslov družin (J) Po 14. Elizabeta R. 19.00 Podutik + Marjan Meglič in Alojzija Kačič To 15. Veliki Šmaren (M. vnebovzetje) 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik po namenu (Ž) + Marica Rebec po namenu Sr 16. Rok 19.00 Podutik + Ema Božič Čet 17. Evzebij pp 19.00 Podutik + Marija Turk Molitev v čast Materi Božji Pe 18. Alenka 19.00 Podutik za blagoslov dela So 19. Janez Eudes 19.00 Podutik + Justina Lončarič (MAT) Ne 20. 20. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Jermanovi, st.s. Zalaznik za farane + Ivan Čižman Po 21. Viktorija R. 19.00 Podutik + Anton Molek (obl.) To 22. M. Kraljica 19.00 Podutik + st. in brat Škufca Sr 23. R. Limanska 19.00 Podutik + Milan Kotar Čet 24. Jernej ap. 19.00 Podutik + Janez Rotar + Filip Kanellopulos (obl.) Molitev v zahvalo za srečne poti Pe 25. Mirijam 19.00 Podutik za naše drage rajne So 26. Ivana Bichier 19.00 Podutik + Dori in Janez Kozelj Ne 27. 21. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Marija in Franc Pozvek za farane + Čižmanovi, Lovšetovi Po 28. Avguštin 19.00 Podutik za blagoslov družine (K) To 29. Muč. J. Krstnika 19.00 Podutik + st. Škerbina Sr 30. Pamahij 19.00 Podutik + Franc Vučko Čet 31. Nikodem 19.00 Podutik v zahvalo Molitev za preganjane kristjane Pe 1. Brezjanska MB 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnih + za pokojnega sošolca Prvi petek: obiskujem bolne, invalide in starejše So 2. Marjeta 8.00 19.00 Glince Podutik za n. in svete duh. poklice + Justina Lončarič (TUŠ) Ne 3. 22. nedelja med letom (angelska) 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Knapovi za farane za družine prvoobhajancev Po 4. Mojzes 19.00 Podutik + Draga Kočar To 5. M. Terezija 19.00 Podutik za srečno zadnjo uro Sr 6. Zaharija 19.00 Podutik + Olga Urbančič Čet 7. M. Križevčan 19.00 Podutik + st. in Cilka Juričko Molitev v zahvalo za varstvo angelov varuhov Pe 8. Mali Šmaren 19.00 Podutik + Hočevarjevi So 9. Peter Klaver 19.00 Podutik + Ivan Galič, Dejan Kapš (obl.) Ne 10. 23. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Grogovi z Glinc + Slavka Ignjatovič + dr. Šimnic, Kindermann http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118