Svete mašeSvete maše od 9. aprila do 13. maja 2018 Po 9. Maksim 19.00 Podutik za srečno zadnjo uro (K) To 10. Domen 19.00 Podutik + Pavel Janežič (obl.) Sr 11. Stanislav 19.00 Podutik za duše v vicah Čet 12. Zenon 19.00 Podutik + Janez in Minka Erjavec Molitev v zahvalo za Božje usmiljenje Pe 13. Martin 19.00 Podutik po namenu (KV) So 14. Lidvina 19.00 Podutik + Vida Kovač (30. dan) Ne 15. 3. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane + Mici Štrukelj + Rihtarjevi in prijatelji Po 16. B. Lurška 19.00 Podutik + Alojz Zibelnik (obl.) To 17. Inocenc pp. 19.00 Podutik + Rudolf Kladnik Sr 18. Evzebij 19.00 Podutik + Jože Lunder in sin Jože Čet 19. Marcel Callo 19.00 Podutik po namenu (TT) Molitev za nove in svete duhovne poklice Pe 20. Teo 19.00 Podutik + Jakob Waschel So 21. Anzelm 19.00 Podutik po namenu (U.) Ne 22. 4. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane + Alojzij in Terezija Rešek + Terezija in Franc Marinko + Bronka in Alojz Dular Po 23. Jurij 19.00 Podutik po namenu (BA) To 24. M. Kleopova 19.00 Podutik + Tomšičevi Sr 25. Marko 19.00 Podutik + Ciril Cankar Čet 26. Štefan Perm. 19.00 Podutik + Marija Jakop Molitev za blagoslov domovine Pe 27. Cita 19.00 Podutik + dr. Koprivec, Ivan Galič, Dejan Kapš So 28. L. Montfort. 19.00 Podutik + Jože Lunder in sin Jože Ne 29. 5. VELIKONOČNA nedelja 7.30   8.30 10.00 Glince   Podutik Podutik + Janez, Ana, Andrej Zavašnik (Gulbovi)   + st. Rozman za farane Po 30. J. Cottolengo 19.00 Podutik + Anton in Marija Malovrh To 1. Jožef d. 19.00 Podutik + Draga Kočar Sr 2. Atanazij 19.00 Podutik po namenu (Ž) Čet 3. Filip, Jakob 19.00 Podutik + Marija Stupar (obl.) Molitev za blagoslov dela in ljudi brez služb Pe 4. Ladislav 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duh. poklice po namenu (ML) Prvi petek – obisk bolnikov, invalidov in starejših. So 5. Katarina Citt. 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnikov po namenu (RM) Ne 6. 6. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Hans Hiti za farane + Branko, Antonija, Ivan Pavlin in Mladen Schneider Po 7. Gizela 19.00 Podutik v zahvalo za delo (P) To 8. Viktor 8.00 19.00 Glince Podutik za blagoslov poljščin za naše drage rajne Prošnja procesija. Ob 7.00 se dobimo pri Antonovi kapeli v Dolnicah in nato skupaj poromamo v cerkev na Glincah. Sr 9. Beat 19.00 Podutik za naše drage rajne Čet 10. Vnebohod 19.00 Podutik za naše drage rajne Molitev za srečne in varne poti Pe 11. I. Lyonski 19.00 Podutik za naše drage rajne So 12. L. Mandić 19.00 Podutik + Janez Erjavec Ne 13. 7. VELIKONOČNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Knapovi + Janez Grabljevec (obl.) za farane  http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118