Svete mašeSvete maše od 29. maja do 2. julija 2017 Po 29. Maksim Em. 19.00 Podutik + sorodniki To 30. Kancijan 19.00 Podutik + Anton Molek + bratje in sestra Rozman Sr 31. Obiskanje DM 19.00 Podutik po namenu (JT) Čet 1. Justin 19.00 Podutik + st. in brat Škufca Molitev za blagoslov mladih Pe 2. Erazem 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnih Alojz Fekonja (obl.) Prvi petek: obiskujem bolne, invalide in starejše So 3. K. Lwanga 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duh. pokl. + Justina Lončarič (Cesar) Ne 4. BINKOŠTI 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Miro Babnik (obl.) + Janez in Marija Erjavec za farane Po 5. Mati Cerkve 19.00 Podutik + Kočarjevi To 6. Bertrand 19.00 Podutik + Marko Seliškar (obl.) + Štefan Brežnjak Sr 7. Tržaški muč. 19.00 Podutik + Tilka Dolinar, Frančiška Marinšek, Marija Tanko Čet 8. Medard 19.00 Podutik po namenu (IK) Molitev za okrepljene darove Svetega Duha Pe 9. Efrem Sirski 19.00 Podutik + Jožef Tivadar So 10. Jn. Dominici 19.00 Podutik + Franci Legan Ne 11. Nedelja Svete Trojice 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Alojz Skopec (obl.) za farane + st. in brat Škufca Po 12. Adelajda 19.00 Podutik za zdravje + Kovač Franc (30. dan) To 13. A. Padovanski 19.00 Podutik + Jožefa Bračun (obl.) Sr 14. Metodij I. 19.00 Podutik za srečene poti Čet 15. SRT 9.00 19.00 Podutik Podutik po namenu (MR) + botri Jožefa in Frančiška // Marica Rebec (30. dan) Češčenje od 10.00-12.00, ter od 17.00-18.30. Sladijo litanije in sv. maša Pe 16. Beno 19.00 Podutik +Anton Škof (115) (obl.) So 17. Terezija 19.00 Podutik v zahvalo za srečno rešitev Ne 18. Nedelja Sv. Rešn.Telesa 9.00 Podutik za farane + Janez Grabljevec (obl.) + Miro Gabrijel (obl.) Po 19. Gervazij 19.00 Podutik + Jelo Lokar, Milan Soban To 20. Florentina 19.00 Podutik + Marija in Franc Plank Sr 21. A. Gonzaga 19.00 Podutik +Lojze Zibelnik, Lojze Babnik Čet 22. Pavlin 19.00 Podutik po namenu (IK) Molitev za preganjane kristjane Pe 23. Srce Jezusovo 19.00 Podutik + Ivan Rajk So 24. Jn. Krstnik 19.00 Podutik + Justina Lončarič (Cesar) Ne 25. 12. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + br. in s. Kršinar in Jerman za farane + Janez Šušteršič Po 26. Stojan 19.00 Podutik po namenu (MR) To 27. Ema Krška 19.00 Podutik po namenu (ŠB) Sr 28. Marcela 19.00 Podutik + Alojz Lekše, dr. Lekše in Blatnik Čet 29. Peter, Pavel 19.00 Podutik + Marica Rebec (VU) Molitev za vero Pe 30. Rim. mučenci 19.00 Podutik + Franc Ločniškar So 1. Estera 19.00 Podutik po namenu (MR) Ne 2. 13. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Štefan Babič (obl.) za farane + Ana Rener  http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118