Svete maše od 14. maja do 17. junija 2018Svete maše od 23. julija do 26. avgusta 2018 Po 23. Brigita Šv. 19.00 Podutik + Kočarjevi + Boris Medja (obl.) To 24. Krištof 19.00 Podutik + Mimi Seliškar Sr 25. Jakob st. 19.00 Podutik + Jakob Prašnikar Čet 26. Joahim, Ana 19.00 Podutik + Ana in Nina Geršak Molitev za Božje varstvo na naših poteh Pe 27. Gorazd 19.00 Podutik v zahvalo MB za zdravje (R) So 28. Viktor 19.00 Podutik v zahvalo za srečen porod (R) Ne 29. 17. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik po namenu (K) + Alojz Škufca in starši za farane Po 30. P. Krizolog 19.00 Podutik po namenu (MG) To 31. I. Loyolski 19.00 Podutik za naše drage rajne Sr 1. A. Ligvorij 19.00 Podutik za srečno zadnjo uro Čet 2. Evzebij 19.00 Podutik za prvoobhajance in starše Molitev za zakonce Pe 3. Lidija 19.00 Podutik po namenu (J) Prvi petek - obisk bolnih in starejših se tokrat prestavi na soboto So 4. Janez. M. Vianney 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duh. poklice po namenu (J) Ne 5. 18. nedelja med letom GLINŠKA 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik br. in s. Kršinar, Jerman za farane + Ludvik, Marija Cimerman GLINŠKA nedelja: 7.30 sv. maša na Glincah, nato družabno srečanje Po 6. J.spremenitev 19.00 Podutik + Kočarjevi To 7. Sikst II. pp 19.00 Podutik + Stanislav Skubic Sr 8. Dominik 19.00 Podutik + Majda Gosar Čet 9. Edith Stein 19.00 Podutik + Franc in Marija Plank Molitev za župnijo, v kateri živimo Pe 10. Lovrenc 19.00 Podutik + starši Škerbina So 11. Klara (Jasna) 19.00 Podutik za blagoslov dela Ne 12. 19. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Miro Babnik + dr. Erjavec za farane Po 13. Radegunda 19.00 Podutik za naše drage rajne To 14. M. Kolbe 19.00 Podutik po namenu (J) Sr 15. Vel. Šmaren 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Ivan Čižman + Marija Erjavec + st. in Cilka Juričko Čet 16. Rok 19.00 Podutik + starši Hace Molitev za dušno in telesno zdravje Pe 17. Evzebij 19.00 Podutik + Marija Turk So 18. Alenka 19.00 Podutik (ni namena) Ne 19. 20. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Marija in Franc Pozvek + Ivan in Marija Mežek + Majda Gosar Po 20. Bernard op. 19.00 Podutik za farane To 21. Pij X. pp 19.00 Podutik + Ljudmila Pelc (obl.) Sr 22. Marija Kraljica 19.00 Podutik + Alojz Škufca in st. Čet 23. Roza 19.00 Podutik (ni namena) Molitev za vse, ki delajo z mladimi Pe 24. Jernej 19.00 Podutik (ni namena) So 25. Mirjam KJ 19.00 Podutik (ni namena) Ne 26. 21. nedelja med letom   7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Knapovi v zahvalo (J) za farane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118