Svete maše od 8. novembra do 5. decembra 2021Svete maše od 8. novembra do 5. decembra 2021   Po 8. Bogomir 19.00 Podutik + Terezija Jerinc To 9. Lateranska b. 19.00 Podutik za zdravje (K) + Marija Jakop Sr 10. Leon Veliki p. 19.00 Podutik + Frančiška Prašnikar Čet 11. Martin 19.00 Podutik + Ivan Ulčnik + Darja Pitako (klekljarice) Molitev za vse, ki trpijo Pe 12. J. Kunčević 19.00 Podutik + Alojzija Maričič (Bokal) + Darja Pitako (30. dan) So 13. Stanislav K. 19.00 Podutik + Stanislav Skubic in sorod. Ne 14. 33. nedelja med letom 7.30 8.30   10.00 Glince Podutik   Podutik za farane + Terezija Brežnjak (pevci) + Ivana Novak + Jožefa Klun + Franc Galič (obl.) Po 15. Albert Veliki 19.00 Podutik + Ana Kogovšek + Janez Šušteršič To 16. Marjeta Šk. 19.00 Podutik v zahvalo za srečno vrnitev Sr 17. Elizabeta Ogrska 19.00 Podutik + Janez in Erna Zupan Molitvena zveza Karitas Čet 18. Posvetitev bazilike 19.00 Podutik v zahvalo (za poroko) + Janez in Ivan Pestotnik Molitev za dobrotnike Pe 19. Neža Asiška 19.00 Podutik + Terezija Brežnjak (Š) + starši Hefferle So 20. Edmund 19.00 Podutik + Darja Pitako (Vesele urice) Ne 21. Nedelja Kristusa Kralja vesoljstva 7.30 8.30   10.00 Glince Podutik   Podutik po namenu (K) za farane + Ivana Novak + Radigoj Kobal (obl.) Po 22. Cecilija 19.00 Podutik + Pavlina, Božidar Jurčič + Cecilija, Angela Centrih To 23. Kolumban 19.00 Podutik + Alojzija Maričič (Gimpelj) + Frančiška Živec (obl.) Sr 24. Vietnam. muč 19.00 Podutik + Marija Jeras + Franc, Zefa Zorc Čet 25. K. Aleksandrij. 19.00 Podutik za zdravje + Darja Pitako (Marija) Molitev v zahvalo za življenje Pe 26. L. Portomavr. 19.00 Podutik za zdravje + Milan Kotar So 27. Modest, Virgil 19.00 Podutik za vse, ki trpijo zaradi COVID-a + Alojz Ozvatič (obl.) Ne 28. 1. ADVENTNA nedelja ned. Karitas 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane + Janez Medic za prvoobhajance 2021 + Jakob, Albina Celarec Po 29. Filomen 19.00 Podutik + Pepca Škof (obl.) To 30. Andrej ap. 19.00 Podutik + Ana Kogovšek Sr 1. K. Foucauld 19.00 Podutik + Kočarjevi +Marija, Anton, Pepca Bradač Čet 2. Kromacij 19.00 Podutik za srečen zakon (ADK) Molitev v priprošnjo Materi Božji Pe 3. Fr. Ksaver 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duhovne poklice + Ivan Ulčnik + Darja Pitako (klekljarice) Prvi petek v mesecu – obisk starejših, invalidov in bolnih So 4. A. Kolping 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnih + Terezija Brežnjak (Š) Ne 5. 2. ADVENTNA nedelja 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik po namenu (K) + Barnarda, Janez Oberč za farane http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118