Svete maše od 16. septembra do 20. oktobra 2019Svete maše od 16. septembra do 20. oktobra 2019   Po 16. Ljudmila 19.00 Podutik + st. Vuger in Brežnjak To 17. R. Bellarmino 19.00 Podutik po namenu (N) Sr 18. J. Kupertino 19.00 Podutik + Marjanka Bratkovič Čet 19. Emilija 19.00 Podutik + dr. Milenkovič Molitev v priprošnjo našim svetniškim kadidatom Pe 20. Andrej Kim 19.00 Podutik za blagoslov gradnje So 21. Matej ev. 19.00 Podutik + Anton Rot (obl.) Ne 22. 25. nedelja Slomškova 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik po namenu (K) + Marija Kožuh za farane Po 23. p. Pij 19.00 Podutik + dr. Bihar in Mirič To 24. A. M. Slomšek 19.00 Podutik + Jože Fabjan + Marija Kovačič Sr 25. Firmin 19.00 Podutik + Mihaela Gril Čet 26. Kozma, Damjan 19.00 Podutik po namenu (MT) + Jožica Radelj (7. dan) Molitev za blagoslov naših birmancev Pe 27. Vinc. Pavel. 19.00 Podutik + Marjana Grčar (obl.) So 28. Venčeslav 10.00 19.00 PodutikPodutik Sveta birma (v čast Sv. Duhu) + Marija Tomažič (30. dan) (M) Ne 29. 26. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Angela, Alojz Kunstelj + Andrej Mrše (obl.) Nežka, Janez za farane Po 30. Hieronim 19.00 Podutik + Mira Jeras To 1. Terezija DJ 19.00 Podutik za blagoslov družine (N) Sr 2. Angeli varuhi 19.00 Podutik + dr. Milenkovič Čet 3. F. Borgia 19.00 Podutik + Marinka Kovačič Molitev v zahvalo in prošnjo za blagoslov naše župnije Pe 4. Fr. Asiški 8.00 19.00 Glince Podutik + Miro Babnik + Franc in Ana Rozman Prvi petek - obisk bolnikov, starejših in invalidnih So 5. M. Kowalska 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duh. poklicev + Marjanka Bratkovič + Slavko Šteblaj, st. starši Grbec, Šteblaj Ne 6. 27. nedelja 25. LET ŽUPNIJE   9.00   Podutik + Jože Bertoncelj za farane + Marija Suhadolc (Kozamernik) obl. Po 7. Rožnovenska MB 19.00 Podutik + Franc Šušteršič To 8. Benedikt 19.00 Podutik + Kočarjevi Sr 9. Abraham, Sara 19.00 Podutik + Janez Rotar (obl.) Čet 10. Danilo 19.00 Podutik po namenu (MS) + Saša Gabrijel (obl.) Molitev za pogum in modrost Pe 11. Janez XXIII. 19.00 Podutik + Marija Tomažič (Zupanovi) So 12. M. Celjski 19.00 Podutik + Zvonka Erjavec, Erjavčevi   Ne 13. 28. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + dr. Jerman in stari st. Zalaznik za farane + Franc Zavašnik (obl.) Po 14. Kalist pp. 19.00 Podutik po namenu (GS) To 15. Terezija Avil. 19.00 Podutik + Štefan, Marija Glogovčan Sr 16. M. Alakok 19.00 Podutik + Marjanka Bratkovič (O) Čet 17. Ign. Antioh. 19.00 Podutik po namenu (ŠGŠ) Molitev za blagoslov misijonarjev Pe 18. Luka ev. 19.00 Podutik + Janez Kern in Kernovi So 19. Pavel od Križa 19.00 Podutik + Marjan Podgoršek (obl.) Ne 20. 29. nedelja med letom Misijonska 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik v zahvalo (TN) + Marija, Anton Kožuh za farane  http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118