Svete mašeSvete maše od 25. decembra 2017 do 28. januarja 2017 Po 25. BOŽIČ 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + starši Dolinar Bogu v slavo in zahvalo za srečno življenje (SM MM) To 26. Sveti Štefan 9.00 Glince + Frančiška Gabrijel (obl.) Po sveti maši bo blagoslov konj Sr 27. Janez ev. 19.00 Podutik + Marija Erjavec Čet 28. Nedolžni otroci 19.00 Podutik + Jožica Gerič Molitev za vse umorjene otroke Pe 29. Tomaž Beck. 19.00 Podutik za pokojne starše So 30. Feliks 19.00 Podutik za srečno zadnjo uro + Jožefa Škof (30. dan) Ne 31. Nedelja Svete družine 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik po namenu (K) + Marija, Jože Pajnič za farane Zvečer ob 19.00 Molitev pred Najsvetejšim, nato kratka zakuska Po 1. Marija BM 8.00 10.00 Glince Podutik za Božje varstvo in modrost za zdravje To 2. Bazilij Vel. in Gregor Nac. 19.00 Podutik + Jožefa Škof za zdravje (S) Sr 3. Ime Jezusovo 19.00 Podutik po namenu (J) Čet 4. E. Seton 19.00 Podutik za zdravje in blagoslov družin Za blagoslovljeno novo leto Pe 5. Milena 8.00 19.00 Glince Podutik za svetost duhovnih + Štefan Brežnjak Prvi petek v mesecu. Obiskujem starejše, invalide, bolne So 6. Sv. trije kralji 8.00 19.00 Glince Podutik za nove duh. poklice + Hermina, Alojz Kastelic Ne 7. Nedelja Jezusovega krsta 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik za farane + Alojzij Lekše (obl.) za zdravje Po 8. Severin 19.00 Podutik + Tilka Dolinar (obl.) To 9. Pij IX. pp 19.00 Podutik + Draga Kočar Sr 10. Gregor N. 19.00 Podutik + rodbina Koren Čet 11. Pavlin Ogl. 19.00 Podutik + Jože Lunder (obl.) in sin Jože Za vse ki nam storijo kaj dobrega Pe 12. Tatjana 19.00 Podutik po namenu So 13. Radovan 19.00 Podutik po namenu Ne 14. 2. nedelja med letom 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Anica, Vinko Tošnjak, st. Škrabec za farane + Marjana Grčar, Štrukljevi Po 15. Mihej 19.00 Podutik po namenu (Ž) To 16. J. Tovini 19.00 Podutik po namenu (J) Sr 17. Anton pušč. 19.00 Podutik po namenu (J) Čet 18. M. Ogrska 19.00 Podutik za naše drage rajne Molitev za vse, ki so umrli nepripravljeni Pe 19. F.I. Baraga 19.00 Podutik za pokojne sorodnike So 20. Sebastjan 19.00 Podutik za pokojne dobrotnike Ne 21. 3. nedelja med letom 7.30   8.30 10.00 Glince   Podutik Podutik + Marija Kunstelj + Anton, Marija Suhadolc + Pepca Suhadolc (obl.) za farane Po 22. Vinko 19.00 Podutik po namenu (S) To 23. Ildefonz 19.00 Podutik + Mirko Ločnikar (obl.) Sr 24. F. Saleški 19.00 Podutik po namenu Čet 25. Ananija 19.00 Podutik po namenu Molitev za družine Pe 26. Timotej, Tit 19.00 Podutik po namenu So 27. A. Merici 19.00 Podutik po namenu Ne 28. 4. nedelja med letom   Nedelja Svetega pisma 7.30 8.30 10.00 Glince Podutik Podutik + Zadnikarjevi + Anton Ravnohrib (obl.) za farane  http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/index.php/content/display/118