Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Njega poslušajte!

V Božji besedi 4. nedelje se kakor odpev vrstijo zelo podobne misli: »Njega poslušajte«, »Kdor ne bo poslušal njegovih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor«, »O, da bi danes poslušali Božje besede!« Čigave besede naj bi poslušali? V evangeliju iste nedelje je zapisano, kako je Janez Krstnik pripravljal pot Jezusu Kristusu. Najprej ga napove, potem pove da je Jezus močnejši od njega, nato Jezusa krsti. Jezus po krstu odide v puščavo. V puščavi ga hudič skuša in Jezus ga premaga. To se pozneje kaže v tem, da se mu je moral hudič povsod umakniti. V istem odlomku, le nekaj vrstic za tem, je zapisano: »Jezus je zapovedal nečistemu duhu: ˈUmolkni, in pojdi iz njega!ˈ in nečisti duh je moral oditi. Jezus že samo z besedo izganja hudobne duhove. Že z besedo ozdravlja gluhe, hrome, gobave, slepe … Ljudje so to videli in so k Jezusu pripeljali svoje bolne prijatelje. Mnogo ljudi je prihajalo gledat, kako je Jezus ozdravljal. Ko vidimo Jezusovo moč, nam to pomaga ko se moramo soočiti s svojimi lastnimi slabostmi in skušnjavami. Z Jezusovo pomočjo se lahko upremo marsičemu slabemu. In to storimo, če vsak dan slabim in grešnim stvarem obrnemo hrbet in Božji skrbi zaupamo svoje življenje. Nekdo je dejal: »Samo vera v MOČ, ki je večja od naše, nam lahko obnovi zdravje!« Iz vsega naštetega vidimo, da Jezusove besede niso kar tako, zato se jih splača poslušati in jih upoštevati. Ko so ljudje videli Jezusovo moč, so prisluhnili Jezusovim besedam. Mnogi so jih začeli upoštevati v svojem vsakdanjem življenju. »Karkoli želite da bi ljudje storili vam, storite najprej vi njim!« / »Molite za tiste, ki vas preganjajo.« / »Ne sodite, da ne boste sojeni!« / »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro.« Jezus nam s svojim zgledom pokaže še nekaj. Večkrat je po napornem dnevu odšel molit. Če je Jezus kljub tako napornemu dnevnemu urniku našel čas za molitev, koliko bolj ta čas potrebujemo mi. Brez časa ko smo v miru in lahko tudi molimo,  težje zmoremo dalj časa vztrajati v napornem tempu, ne da bi izgoreli. Zato si vzemimo reden čas za odmik v tišino, preberimo kaj iz Svetega pisma in v molitvi prosimo Jezusa za moč, ki je večja od naše. Se splača!

Misel blaženega Antona Martina Slomška

»Človek, ki ni v posvečujoči Božji milosti, je kakor mož, ki s sitom vodo zajema. Tudi če kaj dobrega stori, mu za nebesa ne koristi, ves sad svojih del izgubi. Brez posvečujoče mislosti ne moremo za večno življenje nič vrednega storiti. Za zveličanje ni treba velikih stvari delati, ampak le zvesto izpolnjevati svoje dolžnosti in z dobrim namenom, ki tudi majhne reči naredi velike pred Bogom.«

Pisarna Karitas

Pisarna Karitas je odprta vsak 1. torek v mesecu od 18.00 do 18.30.

Dragi mož, draga žena, saj nista pozabila, kaj sta si obljubila, kajne?

V prvem poglavju Svetega pisma je zapisano: »Bog je ločil svetlobo od teme«. Ali vidva ločujeta svetlobo od teme? Skrbita da si vzameta čas da tisto svetlo, lepo? Katere so tiste svetle, lepe stvari, ki si jih želita, da bi bile med vama? In katere svetle, lepe stvari, dajeta v najin odnos? TEMÁ - so preizkušnje v najinem zakonu. Se takrat pogovarjata dobrohotno? / Se »mulata« in sta tiho? / Si pobirata moči z nagajanjem?//

NEBO - so duhovne stvari v vajinem zakonu. Molita skupaj? / Si rečeta: »Oprosti« / Sprejmeta opravičilo? // »BODI SVETLOBA!« - Ko sta se srečala in zaljubila, je postalo življenje bolj svetlo, bolj lepo. Katere so stvari, ki sta jih takrat občudovala drug na drugem? // »IN BIL JE VEČER IN BILO JE JUTRO« - Ne pozabita, da za večerom in nočjo, vedno pride jutro. Bodita potrpežljiva in zdržita!!! Stvarnikov zgled naj vaju vzpodbuja! ; - )

Spoštuj druge narode, a ceni tudi svojega

Včasih sem presenečen, kako malo poznamo in cenimo svoj narod. Velikokrat pišemo o drugih ljudeh, svojih stvari in svojih ljudi pa kar nekako ne znamo pohvaliti. Na srečo o nas kaj lepega napišejo tudi drugi. Ohranjen je starodavni zapis irskega misijonarja, opata in administratorja salzburške škofije, sv. Virgila. Ko se je vrnil z vizitacije s frankovskim princem in poznejšim kraljem Pipinom, je bil škof Virgil gost v bavarskem samostanu konec 740, kjer je skušal pridobiti nekaj novih misijonarjev za pokristjanjevanje karantanskih Slovencev. Poročilo sv. Virgila se glasi takole: "Na južnem delu salzburške škofije, v Karantaniji, živijo Slovenci. Ti ljudje so dobri in plemeniti, gostoljubni in pogumni, navdušeni pevci in radi igrajo na instrumente - vse to kaže, da bi bili sprejemljivi za veselo sporočilo o Jezusu." Slovenci so prispevali številne in bogate darove tako rekoč sleherni državi na svetu. Le malo ljubiteljev konj ve, da je domovina prelepih Lipicancev Lipica v Sloveniji, kjer se ukvarjajo z njihovo vzrejo že prek 400 let. Slovenija je Nemčiji dala Bismarkovega naslednika, drugega kanclerja Nemčije, v tistih časih najmočnejše države v Evropi, grofa Lea von Caprivi, ki se je še dobro zavedal svojega slovenskega priimka "Kopriva" in svojih slovenskih kmečkih korenin, kar je omenjeno v knjigi, kjer so zbrani njegovi govori. Kako prijetno je prebrati v kritični oceni, ki jo je napisal nemški znanstvenik Georg Gothein, da je bil Leo resnično vizionarski državnik, poštenjak v vsakem pogledu. Neomajno je branil pravico manjšin, za ohranitev njihovih domačih jezikov in to utemeljeval z razlago, ki so jo slovenski starši velikokrat ponavljali svojim otrokom, da je vedno bolje znati dva ali več jezikov kot pa le enega ...

Statistika za leto 2017

Leto 2017 je za nami. V januarju je prisegel novi predsednik ZDA Donald Trump. V tem letu je iz Evropske skupnosti izstopila Anglija. V veljavo je stopil arbitražni sporazum glede slovensko hrvaške meje. Katalonci so se neuspešno želeli osamosvojiti od Španije. Šahistka Lara Unuk je postala svetovna prvakinja do 18 let. Potapljačica na dah Alenka Artnik je postala svetovna prvakinja v potopu na dah na 100 m z eno plavutjo. Enoroki paraplavalec Darko Đurič je letos kar dvakrat izboljšal svetovni rekord na 50 m v disciplini delfin. V septembru so Slovenski košarkarji po vroči končnici postali evropski prvaki. Svetovno prvenstvo je osvojil tudi kanuist Benjamin Savšek. Slovenske odbojkarice so na svetovnem prvenstvu dosegle srebrno medaljo. V letošnjem letu se je s tega sveta poslovilo kar nekaj znanih ljudi (23.5.) igralec Roger Moore, (16.6.) nemški politik Helmut Kohl, ki je med prvimi priznal samostojno Slovenijo, (3.8.) Vilko Ovsenik, brat Slavka Avsenika in avtor številnih Avsenikovih viž, 10.12. znani slovenski igralec Jernej Šugman. V župniji smo imeli letos čudovit poletni oratorij, v oktobru lepo obiskano športno in molitveno srečanje, katerega se je udeležilo 130 mladih. V oktobru smo na župnijskem romanju spoznavali lepote Goričkega. Poleg tega pa smo imeli preko celega leta kar nekaj zanimivih glasbenih in gledaliških predstav.

Krsti v letu 2017

Lepota vsakega krsta je v Jezusovih besedah: »Kdor bo veroval in bo krščen, bo rešen!« (Mr 16, 16)

V letu 2017 so zakrament svetega krsta v naši župniji prejeli:

Bojana Ducanović (ZDA), Liam Arlič (Podutik), Tjaša Kuharič (Šmartno), Jakob Žagar (Podutik), David Lenič (Šmarje-Sap), Maša Štebih (Črnuče), Lana Štebih (Črnuče), Maks Gavranić (Višnja Gora), Žiga Zajc (Vič), Sofija Hiti (Ježica), Julija Kužnik (Podutik), Sara Salamon Božič (Dobrova), Zala Lina Vilhar (Podutik), Anja Mila Vilhar (Podutik), Viktor Šest (Bežigrad), Gal Bohte (Podutik), Žiga Čeh (Dobrova).

Vseh krstov v naši župniji je bilo 17. Poleg teh, sta bila 2 otroka iz naše župnije krščena drugje. Izmed krščenih je bilo 8 fantov in 9 deklet. Od krščenih jih je bilo 6 iz naše župnije, ostali od drugod.

Iz zakonskih skupnosti je bilo krščenih 5 otrok, iz civilnozakonskih 4 otroci, iz izvenzakonskih skupnosti pa 8 otrok.

Vseh krstov v letu 2017 je bilo 17 (leta 2016-23, leta 2015-11, leta 2014-24, leta 2013-19).

Prvo sveto obhajilo so v letu 2017 prejeli:

Urban Aleš, Luka Bartenjev, Anika Erjavec, Martin Friedl, Maja Hafner, Leon Keršmanc, David Kunavar, Kristina Pepdjonović, Karolina Ponikvar, Val Rebselj, Špela Salamon Božič, Nal Škerl, Maša Štebih, Tadej Vidrajz, Ela Zabret, Zoja Zakotnik, Ana Katarina Zorn.

V letu 2017 je bilo 17 prvoobhajancev (leta 2016-12, leta 2015-9, leta 2014-14, leta 2013-16).

Birme v letu 2017:

Vsaka priprava na sveto birmo je tudi čas izbire, na katerem področju se bodo mladi angažirali v času po birmi. Nekateri sodelujejo kot bralci, nekaj jih prepeva pri mladinskem zboru, nekateri pomagajo kot animatorji, drugi sodelujejo z igranjem inštrumentov, nekateri v ustvarjalnih delavnicah … Zakrament potrditve v veri so prejeli: Jerca Bokal, Aljaž Dolenc, Vanessa Erić, Ula Ilar, Hana Jakofčič, Jakob Lesar, Pija Plavc, Klemen Škof, Nejc Vertačnik, Ana Volenik //10//

Poleg veroukarjev, so zakrament svete birme prejeli še odrasli katehumeni: Bojana Ducanović, Tjaša Kuharič, Marcel Kos, Marina Železen //4//

Zakrament svete birme je v letu 2017 skupaj z odraslimi katehumeni prejelo 14 birmancev (leta 2016-16, leta 2015-14, leta 2014-16, leta 2013-15).

Poroke v letu 2017:

V naši župniji so se v letu 2017 poročili: Andreja Schwarzmann in Luka Susič/ Maja Čelešnik in Blaž Grmič/ Polona Mehle in Tomaž Dolinar/ Brigita Breskvar in Niko Vodnik/ Tanja Koren in Andrej Gorjanc/ Pina Škufca in Jan Skubic/ Elizabeth Anne Mc Laughlin in Robert Antunović. V letu 2017 smo imeli 7 porok, (leta 2016-5, leta 2015-7, leta 2014-4, leta 2013-2).

Sveto obhajilo na domu:

Sveto obhajilo prejme na domu vsak prvi petek 16 župljanov. Vedno sem vesel, kadar me sorodniki invalidov, starih in bolnih povabite na obisk.

V letu 2017 so se od nas poslovili:

Rajko Marenče (januar), Đuro Mučič (januar), Andrej Bizjak (marec), Valentin Tome (marec), Jožef Tivadar (april), Franc Kovač (maj), Marija Rebec (maj), Malči Zibelnik (julij), Slavka Ignjatović (julij), Marija Bregar (november), Jožefa Škof (november), Stanislav Rozman (december), Mirko Lukšič (december).

Radi molimo za naše umrle sokrajane, še posebno če smo jih osebno poznali. Kot veste, se vseh pokojnih faranov, še posebno pa umrlih v tistem letu, redno spominjamo tudi pri eni od nedeljskih svetih maš.

Vseh umrlih v letu 2017 je bilo 13 (leta 2016-8, leta 2015-9, 2014-18, leta 2013-12).

Hvaležen sem sorodnikom, ki poskrbite, da lahko k starejšim prihajam že takrat ko so še pri dobrem zdravju, z njimi zapojem in poklepetam. Vesel sem, da se mnogi veselite zakramenta bolniškega maziljenja, ki ga je Jezus dal za utrjevanje telesnega in duševnega zdravja. Vesel sem, ker večkrat osebno izkusim, da se je prejemnikom tega zakramenta zdravje tudi res utrdilo.

Še nekaj drugih podatkov:

Letošnje leto veroučno šolo obiskuje 94 otrok v devetih veroučnih razredih.

Iskrena hvala katehistinjam Mateji, Moniki, Polonci in katehetu Martinu za vso ljubezen in za ves čas, ki ga posvečate otrokom. Delate zastonj, v vašem prostem času. Naj vam Bog z zdravjem in blagolsovom vaših družin poplača, kar storite za veroučence in njihove družine.

V letošnjem letu se na zakrament prvega svetega obhajila pripravlja 15 otrok. Slovesnost prvega svetega obhajila bo letos na zadnjo nedeljo v maju 27.5.2018 ob 10.00. Pred tem bo tridnevnica (od četrtka 24.5 - sobote 26.5.)

K birmi bo letos pristopilo 8 pripravnikov na birmo. Zakrament svete birme bodo prejeli v soboto 29.9.2018 ob 10.00. Pred tem bo devetdnevnica (z njo bomo začeli v sredo 12.9.2018).

Radi prosimo Jezusa, naj v veri krepi veroukarje in njihove starše. Še posebej prvoobhajance in birmance.

Redna seja župnijskega pastoralnega sveta

Seja bo v torek 6.2.2018 ob 19.45. Ozrli se bomo v prihajajoče postne tedne.

Svetopisemska skupina

Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 19.45 se boste lahko na zanimiv način poglobili v evangeljske zapise evangelista Luka. Pridite 12.2.2018 ob 19.45. Ne bo vam dolgčas.

Obisk bolnih, starejših in invalidov

Bo na prvi petek 2.2.2018. Na prvi petek in soboto bo sv. maša tudi ob 8.00 na Glincah.

Svečnica

Je zadnji praznik, povezan z Božičem. Maša in blagoslov sveč bo na prvi petek 2.2.2018 ob 8.00 na Glincah in ob 19.00 v Podutiku.

Srečanje mladinske skupine

Bo v četrtek 8.2.2018 ob 19:45. Lepo je da se malo srečamo in poklepetamo. Tokrat bomo šli v kino. Del večera bo tudi pogovor. Mladi, ne pozabite in še koga pripeljite!

Nadaljujemo s tečajem Beta

Tečaj Beta je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi krščansko znanje. Dobivamo se vsak tretji četrtek v mesecu ob 20.00. Gost 15.2.2018 bo frančiškan Miran Špelič, ki nam bo spregovoril o naši veroizpovedi. Sledil bo pogovor. S seboj lahko pripeljete še koga od vaših znancev ali prijateljev.

Na januarskem srečanju nam je p. Branko Cestnik spregovoril o tem, kako krivoverstva iz prvih časov še vedno krojijo naš vsakdan. Tako se na primer PELAGIANIZEM danes izraža v miselnosti, da bom prišel v nebesa tudi brez Božje pomoči. Da je del krščanstva, ki ni mogel sprejeti da se je Bog res tudi učlovečil (MONOFIZITIZEM), pozneje razvil v islam. Da se GNOSTICIZEM danes odraža v miselnosti: Pomembna je samo misel-duhovnost, telo je nepomembno. Sad tega je danes npr. teorija spolov.

Ustvarjalne delavnice za otroke

Ustvarjalnih delavnic v februarju ne bo. Zopet bodo v soboto 17.3.2018 od 10.00-12.00. Dobrodošli!

Ustvarjalne delavnice za upokojenke

Ustvarjalne delavnice potekajo vsak ponedeljek od 9.00-12.00. Dobrodošle še nove ustvarjalke. Vesele vas bodo!

Pepelnica in začetek postnega časa

Bo v sredo 14.2.2018. Sveta maša in pepeljenje bo ob 19.00 v Podutiku.

Duhovne vaje na Dobrovi za dekleta od 5.-9. razreda

Bodo v dneh od petka 16.2. ob 18.00 do nedelje 18.2.2018 ob 14.00. Ob dobri družbi, razgibanih nagovorih in igrah vam bo čas minil, kot bi mignil. Vabljene. Prijavite se sestri Zdenki (041/863 892)  

Napovedujemo prireditve:

- od četrka 15.2. do sobote 17.2.2018 bo v zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu potekala pevska revija Ljubljanski zbori 2018. V Četrtek in petek se začne ob 19.00, v soboto in nedeljo pa ob 16.00.

- v ponedeljek 19.2.2018 bo od 9.00 do 13.00 v župnišču potekal enodnevni oratorijski dan. Vabljeni vsi osnovnošolci!

V mesecu januarju je bil krščen

V soboto 6.1.2018

- Marcel Salvatierra Flores          (Čestitamo!)

K Bogu so odšli

V sredo 27.12.2017

- Mirko Lukšič (Na Straški vrh)

V petek 12.1.2018

- Rudolf Kladnik (Na Straški vrh)

V sredo 17.1.2018

- Štefka Majerle (Dobravčeva) (Podutiška cesta)

V soboto 20.1.2018

- Angela Bratkovič (Kranerjeva ul.)           (Spomnimo se jih v molitvi)

Lokacija:
Print Friendly and PDF