Preskoči na vsebino


Oznanila leto 27, 4

JE BOG RES USMILJEN?

Nekateri pravijo da Bog je usmiljen, drugi pravijo da je neusmiljen. Mislim da bi nam lahko tako rekoč »iz prve roke« o tem spregovorila Poljakinja Helena Kowalska. Rodila se je leta 1905 v revni kmečki družini. Že v mladosti je imela željo, da bi šla v samostan. Starša sta jo odločno zavrnila. Helena je pri osemnajstih letih odšla Waršavo, kjer se je preživljala kot gospodinjska pomočnica. V tem času je pri več samostanih prosila za vstop. Končno je pri dvajsetih vstopila v Kongregacijo sester Božje Mater usmiljenja, kjer je dobila ime sestra Marija Favstina. V samostanu je preživela 13 let, ter opravljala dela kuharice, vrtnarice in vratarice. Kot redovnica je imela leta 1931 prvo videnje Jezusa, ki ji je dal naročilo, naj ljudem dopove, kako ima Bog rad vsakega človeka, celo največjega grešnika. V svojem dnevniku je popisala svojo duhovno izkušnjo in kar nekaj Jezusovih besed. Naštejem jih nekaj za okus:

* (1588) »V Stari zavezi sem k svojem ljudstvu pošiljal preroke z bliskom in gromom. Danes pa pošiljam tebe k vsemu človeštvu z mojim usmiljenjem. Nočem kaznovati obolelega človeštva, želim pa mu spregovoriti tako, da ga priklenem na svoje usmiljeno Srce.«

* (699) »Vsemu svetu povej o mojem nepojmljivem usmiljenju. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja … Kdor pristopi k spovedi in svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni … Naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi redči kot škrlat … Moje usmiljenje je tako veliko, da ga v vsej večnosti ne more razumeti noben razum, ne človeški, ne angelski … Želim, da bi bilo slovesno praznovanje prvo nedeljo po Veliki noči. Človeštvo ne bo okusilo miru, dokler se ne obrne k izviru mojega usmiljenja.«

* (1485) »Glej, človek, zate sem na zemlji postavil prestol usmiljenja. Ta prestol je tabernakelj in s tega prestola svojega usmiljenja želim vstopiti v tvoje srce. Glej, nisem se obdal s spremstvom, ne s stražo. Vsak trenutek imaš dostop do mene. Ob vsakem dnevnem času se želim pogovarjati s teboj in te obsipati z milostmi.«

* (1488): »Moj otrok, življenje na zemlji je boj, in to velik boj za moje kraljestvo. Toda ne boj se, ker nisi sam. Vedno te podpiram, zato se opri na mojo roko in se bojuj, ne boj se ničesar. Vzemi posodo zaupanja in zajemaj iz vrelca življenja ne samo zase, ampak pomisli tudi na druge, posebej na tiste, ki ne zaupajo v mojo dobroto.«

Nekateri pravijo da Bog je usmiljen, drugi pravijo da je neusmiljen. Marija Favstina Kowalska nam pravi da Bog je usmiljen in da se splača izkoristiti možnost, ki nam jo daje. Saj vemo – priložnost se splača izkoristiti takrat, ko se ponudi. Ne pa se potem tolči po glavi, zakaj je nismo izkoristili! J

Misel blaženega Antona Martina Slomška

»Le kaj pametnega si izberite za branje, da ne boste časa in denarja izgubljali, da si boste pošteno srce in pamet kalili. Berite in kar ste brali, dobro preudarite!«

Pisarna Karitas

Pisarna Karitas je odprta vsak 1. torek v mesecu od 18.00 do 18.30.

Dragi mož, draga žena, saj nista pozabila, kaj sta si obljubila, kajne?  

V teh dneh si odgovorita na naslednja vprašanja:

* Kje se pustim »pocrkljati« (da mož/žena naredi namesto mene?) in kje jaz »pocrkljam« svojo ženo/moža?

* Kako sodelujem s svojo ženo/možem?

* Kako se oddolžita drug drugemu za sodelovanje? (si rečeta vsaj hvala)?

* Za katere stvari svojo ženo/moža največkrat pohvalim?

* Katera opravila opravljam pretežno jaz, katera moj mož/žena in katera opravljava skupaj?

* v katerih dejanjih ji/mu pokažem da jo/ga spoštujem?

* Napiši na katere tri načine bi ti rad(a), da ti žena/mož izkaže spoštovanje. (potem si izmenjajta seznama in se trudita vsaj za eno od treh stvari)

* kolikokrat na teden si vzamem čas zanjo/zanj? (kaj takrat običajno počneva)?

* Kako si vzamem čas za otroke? Kaj običajno z njimi počnem (ali skupaj opravimo kakšna skupna opravila, se kdaj z njimi učim, se kdaj z njimi igram?)

* Kako hitro odpustim? (Apostol Pavel je napisal kristjanom tole vzpodbudo: »Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod (Bog) odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.« (Kološanom 3,13))

Spoštuj druge narode, a ceni tudi svojega

Včasih sem presenečen, kako malo poznamo in cenimo svoj narod. Velikokrat pišemo o drugih ljudeh, svojih stvari in svojih ljudi pa kar nekako ne znamo pohvaliti. Včasih si ob uspehu drugih mislimo, da so imeli pač srečo. To do neke mere res drži, a brez truda tudi sreča ni dovolj. Martin Hozjan je iz rodnega Prekmurja odšel v Ameriko. Tri mesece ni dobil dela. Potem se je zaposlil v tovarni, kjer je bil najprej navaden delavec, a je počasi napredoval do delovodje. Pozneje je začel na svoje in kmalu odprl manjšo tovarno, ki jo je poimenoval MAH Machine - po sebi in ženi (Martin in Ana Hozjan). Sam je o začetkih dejal: »Bili so drugačni, kot sem si predstavljal. Srečaš se z jezikom, ki ga ne poznaš, z drugačnimi navadami in načinom življenja, muči te domotožje … Začetki so bili težki, a premagovala jih je volja ih odločnost, da si hočemo tukaj ustvariti življenje, družino in prihodnost. Največ pa nam je pomagal naš slovenski ponos in to, kar so nam dali naši starši, ko so nas vzgajali k vztrajnosti in srčnosti.« Danes v sodobno opremljeni tovarni po naročilih izdelujejo razne dele za vse mogoče stroje. Čeprav tovarna ni velika, deluje uspešno. Martin je skrivnost uspeha pojasnil takole. »Iz naše majhnosti smo ustvarili prednost. Za razliko od velikank, kjer so mnogi naročniki »majhne ribe« in morajo s svojimi naročili in vprašanji skozi mnoge kanale, najdejo pri nas vse na enem mestu, kjer se lepo pogovorijo in navežejo zanesljive osebne odnose.«

Tridesetletnica slovenske osamosvojitve

Letos praznujemo 30-letnico slovenske osamosvojitve. Ko obujamo spomine na tiste čase, res lahko rečemo: »Hvala Bogu, da smo pravi čas izstopili iz Jugoslovanskega vlaka!«, saj se je pozneje izkazalo, da bi v nasprotnem primeru mnogi naši fantje izgubili življenje v nesmiselnih spopadih na Hrvaškem in pozneje v Bosni.

V spomin na tisto obdobje, je predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Slavko Kmetič, zapisal: »Slovenija je bila konec osemdesetih let prejšnjega stoletja v globoki politični, moralni in ekonomski krizi. Ta kriza je bila posledica zgrešenega komunističnega modela upravljanja z državo. Začela se je takoj po smrti diktatorja Josipa Broza. Sledil je strahovit padec standarda državljanov prek inflacijske spirale. Hkrati so republike začele pridobivati moč proti federaciji. Tu je imela glavno vlogo JLA (jugoslovanska ljudska armada), ki je bila vedno pod nadzorom Josipa Broza. Po njegovi smrti pa je JLA postala samostojna sila in njej so se pokoravali komunistični oblastniki. Ekonomska kriza je zajela vse komunistične države vzhodnega bloka, posledično pa povzročila začetek demokratičnih procesov v teh državah. Slovenska pomlad se je začela na poseben način in spontano z aretacijo in sojenjem Janeza Janše, Ivana Borštnerja, Davida Tasiča in Francija Zavrla. Te aretacije so bile posledica dogovora med JLA in komunističnim oblastmi v Sloveniji. Povzročila je spontano reakcijo slovenske javnosti in ustanovitev Odbora za varstvo človekovih pravic. Začel se je proces demokratizacije, ustanavljanja novih strank in prvih demokratičnih volitev. Tako sta Slovenija in Hrvaška v letu 1990 prvi izvedli demokratične volitve. V Sloveniji je zmagala koalicija Demos. JLA ni sprejela in priznala demokratičnih vlad v Sloveniji in na Hrvaškem. Sledila je agresija, nekateri pa so posredno ali neposredno z njo sodelovali. Kljub nedvoumno izraženi volji velike večine državljanov na plebiscitu 23. decembra 1990, so nekateri želeli ustaviti čudežni dogodek v zgodovini Slovencev, to je ustanovitev slovenske države kot domovine slovenskega naroda. (Se nadaljuje) (vir: Bela knjiga slovenske osamosvojitve, Ljubljana, 2013)

Vzpodbude za boj z odvisnostjo

Kdo si želi biti neizprosno pošten in strpen? Kdo si želi priznati svoje napake drugemu in poravnati prizadejano škodo? Komu je mar za »Višjo silo«, kaj šele za meditacijo in molitev? Kdo hoče žrtvovati čas in energijo za to, da bi poskušal prenesti vzpodbudno sporočilo anonimnih alkoholikov, naslednjemu alkoholiku, ki še trpi? Ne. Povprečnemu alkoholiku, ki je skrajno zagledan vase, takšni obeti prav nič ne dišijo – razen če mora vse to početi zato, da bi sam ostal živ. Sem voljan danes ostati živ? Sem voljan danes ostati trezen? Sem voljan prositi za pomoč in ali sem voljan danes biti v pomoč trpečemu alkoholiku? Sem odkril usodno naravo svojega položaja? Kaj moram storiti danes, da ostanem trezen?  (Knjižica: AA razmišljanja za vsak dan)

Obisk bolnih, starejših in invalidov

Bo na prvi petek 7. maja. Če bo že dovoljeno, bomo imeli tudi sveto  mašo na Glincah ob 8.00.

Velikonočno voščilo sester Klaris

Veliko naših bratov in sester ne pozna pravega smisla in cilja življenja; ti tonejo v uživaštvu. Preko križa in trpljenja pa naj bo naš pogled zazrt v zarjo velikonočnega jutra. Pred nami stoji Kristus, zmagoslavno vstali Zveličar! Kristus, ki je umrl in bil pokopan pa je vstal in živi! Kristus je Vstajenje in Življenje. On je vsemogočni Kralj vesoljstva, ki je premagal trpljenje in smrt in živi na vse veke vekov! Aleluja! Vstali Kristus nas osvobaja strahu in obupa pred ničem. On nam poglablja našo vero, utrjuje naše upanje in nam zagotavlja, da naše življenje ni sad nekega slučaja in ne tone v nič, da se ne končuje po smrti v grobu, pač pa smo rojeni za vstajenje in poveličanje. V Kristusu, križanem in vstalem, je naše veselje, naša trdnost in mir, sedanjost in prihodnost, v Njem je naša večnost, kajti: Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja. Kristusovo vstajenje je najbolj močno izpričana resnica, saj so jo izpričali in z darovanjem svojega življenja potrdili apostoli, prvi kristjani in množice mučencev v zgodovini Cerkve. Že milijoni so dali življenje za to resnico. In vendar še ni dovolj prič, kajti: priče so potrebne tudi danes! Mi moramo biti priče Vstalega, jaz in ti. Sicer naši mladi rodovi ne bodo poznali te resnice, ki daje smisel in cilj našemu zemeljskemu bivanju. Mi moramo biti priče - z življenjem, ki izžareva velikonočno veselje. Zveličar je vstal in živi - tudi v meni! Vsem kristjanom namreč velja angelovo naročilo ženam, naj gredo in sporočijo vsem, kaj so videle. To je naročilo: V vsakdanjem življenju, tam, kamor vas je postavila Boja previdnost, zvesto oznanjajte svojo vero s svojim življenjem: Kristus je zares vstal! On živi in je z nami!

Humor nas rešuje

Voda
Zjutraj sem iz napačne flaše malo cuknil. Pa je bila blagoslovljena voda, namesto šnopsa. Me je skoraj kap od strahu, ker sem že mislil, da nimam vonja in okusa.

Karantena
Moj cilj je bil, da v karanteni shujšam za 10 kilogramov. Ostalo mi jih je še petnajst.

Moški so včasih v prednosti

Za 5 dnevne počitnice potrebujejo le eno torbo

Lahko odprejo vsak kozarec vložene ozimnice

Isto frizuro ima lahko leta in leta.

Ko pride račun, bodo vsi trije, Miha, David in Janez, vrgli na mizo vsak po 20 EUR, čeprav je račun samo 32,50 EUR. Nihče od njih ne bo imel manjšega bankovca in nihče ne bo priznal, da bi želel, da se mu drobiž vrne.

Vabljeni k šmarnicam

Čeprav trenutno še ne vemo, kako bo glede koronskih ukrepov v mesecu maju, pa otroke že sedaj vabim k šmarnicam. Te bodo v Podutiku letos ves mesec potekale ob 18.00 zunaj, pri Marijinem kipu. Trajale bodo 15 minut: Prebrali bomo šmarnično zgodbo, potem pa se boste z animatorji še na kratko poigrali.

Prošnja procesija pred Vnebohodom:

Če bo že dovoljeno, bo procesija v torek 11.5.2021, pred praznikom Vnebohoda, procesijo s prošnjo, naj nam Bog da zdravje in blagoslovi naše delo in sadove naših gozdov, polj in travnikov. Ob 7.00 bo krenila procesija izpred Antonove kapelice v Dolnicah. Sledila bo sveta maša na Glincah. Toplo vabljeni, da skupaj poprosimo za zdravje in Božji blagoslov!   

K Bogu je odšla

V torek 16.3.2021: Marija Suhadolec s Ceste Andreja Bitenca (Spomnimo se je v molitvi)

Lokacija:
Print Friendly and PDF